Deniz Girgin

Rabbim!
Kalbimi tut!

Etrafımı saran uçurumlara düşmemem için, düşüncelerin oluşturduğu
bilinmezlik denizinde kaybolmamam için, nefsimin ve şeytanın gönlümü
esir almaması için, ellerimden tut Rabbim.
Rabbim!
Geçici ve boş şeylerle yorulan kalbimi Sevginle doldur.
Her şeye Senin sevginle bakabilmeyi öğret.

Gözlerinde bunca hikaye varken, nedir bu dilindeki sessizlik?

(Kaynak: sencedebencemi, duygusalmaco gönderdi)

umuthuzmeleri:

O aşk…

. O aşk, kalbime ağır gelen bir yüktü Rabbim O aşk, ruhumun bile belini büktü Rabbim… . Nurullah Genç

umuthuzmeleri:

O aşk…

. O aşk, kalbime ağır gelen bir yüktü Rabbim O aşk, ruhumun bile belini büktü Rabbim… . Nurullah Genç

(evvelzamanicindee gönderdi)

“Hiç bir dil özlemin ağırlığını.
kaldıracak güçte değildir.
O yüzden insan özledikçe sessizleşir…”

—   Elif Şafak (via fanidunya)

(hisdenizi gönderdi)

Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah’ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark etmiyorsunuz.

—   (İsra, 17/44)

(Kaynak: ismailemektuplar, hisdenizi gönderdi)

“571”

—   (via denizin-sokagi)

“Kafir seni öldürürse şehit, nefsin seni öldürürse kafir olursun.”

—     (via glysunflower)

(islamiyet gönderdi)

islamiyet:

…
Allah’ım! O Hz.Fâtıma gibi tebessüm etsin, ben de onu senin rızan için incitmekten korkup Hz Ali gibi evden çıkıp toprakta yatmazsam nâmerdim..

islamiyet:

Allah’ım! O Hz.Fâtıma gibi tebessüm etsin, ben de onu senin rızan için incitmekten korkup Hz Ali gibi evden çıkıp toprakta yatmazsam nâmerdim..

(Kaynak: glysunflower)

hakyolcusu:

Amin…

hakyolcusu:

Amin…

ayethadisdua:

3628 - Abdullan İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu veselâm’a, namazda iken hayaline abdesti bozuldu gibi gelen bir adamdan bahsedilmişti. Şöyle ferman buyurdular:

"Sesi işitip kokuyu duymadıkça namazı sakın terk etmesin.”

amaansafsata:

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” [Bakara/129]

amaansafsata:

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” [Bakara/129]

“Sabah Namazına kalkmak için yatmadan önce üç kevser suresi okuyun, rahat kalkarsınız (:”

—   (via islamiyet)
yeryuzumirascisi:

illa namaz
#illanamaz

yeryuzumirascisi:

illa namaz

#illanamaz

zeynebsahn:

Yüreği birinin ellerindeymiş gibi sıkılanlara inşirah ver Rabbim. Ölmeyi bayılmak zanneden, al canımı Allahım diye dua eden, ardından ufak bir kalp sıkışmasıyla öleceğini zannedip korkanlara inşirah ver. Elindekilerin kıymetini bilmeyip şükürsüzlük ettiğinde merhametini onlardan esirgeme. Doğru yola bizleri seher vakti sırf senin rızan için kılınan namazlar hürmetine ulaştır. Hastalıktan kıvranan, günahlarını acılarıyla döken kullarına inşirah ver Rabbim. Borçları boğazına kadar olan, yinede senden başka kapı aramadan helalden ayrılmayıp harama bulaşmayan kullarına yardım et Rabbim. Dua isteyen, dua bekleyen, biri gelir mi diye kapılara bakıp kimsesizlikle imtihan olunan kullarına inşirah ver Rabbim. Hayatı meşgale edinmiş, ahireti unutmuş, tüm uğraşlarını ve umutlarını dünyaya bağlamış insanlara iman kuvveti ver Rabbim. Bekleyeni olanlara, beklediği olanlara sabır ver Rabbim. Şehit analarına, Suriyede, Filistinde, Arakanda, Mısırda, Irakta ve müslüman kanı dökülen tüm topraklarda sabırlar nasip et Allahım. Canını senin yolunda harcayanlara müjdelediğin cenneti ver Rabbim. Bugün yaşayıp yarına çıkamayacak olan kullarını affeyle Allahım. Affeyle. 

Esselatû Hayrun Minen Nevm.

zeynebsahn:

Yüreği birinin ellerindeymiş gibi sıkılanlara inşirah ver Rabbim. Ölmeyi bayılmak zanneden, al canımı Allahım diye dua eden, ardından ufak bir kalp sıkışmasıyla öleceğini zannedip korkanlara inşirah ver. Elindekilerin kıymetini bilmeyip şükürsüzlük ettiğinde merhametini onlardan esirgeme. Doğru yola bizleri seher vakti sırf senin rızan için kılınan namazlar hürmetine ulaştır. Hastalıktan kıvranan, günahlarını acılarıyla döken kullarına inşirah ver Rabbim. Borçları boğazına kadar olan, yinede senden başka kapı aramadan helalden ayrılmayıp harama bulaşmayan kullarına yardım et Rabbim. Dua isteyen, dua bekleyen, biri gelir mi diye kapılara bakıp kimsesizlikle imtihan olunan kullarına inşirah ver Rabbim. Hayatı meşgale edinmiş, ahireti unutmuş, tüm uğraşlarını ve umutlarını dünyaya bağlamış insanlara iman kuvveti ver Rabbim. Bekleyeni olanlara, beklediği olanlara sabır ver Rabbim. Şehit analarına, Suriyede, Filistinde, Arakanda, Mısırda, Irakta ve müslüman kanı dökülen tüm topraklarda sabırlar nasip et Allahım. Canını senin yolunda harcayanlara müjdelediğin cenneti ver Rabbim. Bugün yaşayıp yarına çıkamayacak olan kullarını affeyle Allahım. Affeyle.

Esselatû Hayrun Minen Nevm.

kuran-oku-anlayarak:

O yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır. (SECDE/7)

vestagfirullah:

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm."Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.”(-Âli İmrân Suresi 144. Ayet Meali)Hz. Ömer (r.a.) minberde, Allah Rasûlü (s.a.s.)’nden şunu duyduğunu söylemiştir: “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Rasûlü’ deyin!” (Buhari, Enbiyâ, 48)"Ey insanlar! Söyleyeceğiniz sözü söyleyin, azı ile yetinin. Şeytan sizi kışkırtmasın. Ben sadece Muhammed’im, Allah’ın kulu ve Rasulüyüm. Beni, Allah’ın bana ihsan ettiği mevkinin dışına çıkarmanızı istemem." (Nesai Amelü’l-yevm ve’l-leyl: 248-249, Ahmed: 3/153, 241.)Mutarrif İbnu Abdillah, babası (radıyallahu anh)’tan naklediyor: “Benî Amir heyetiyle Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına gitmiştik:"Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik."Efendi, Allah’tır!" buyurdular. Biz:"Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize:"Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!" buyurdular."[Ebu Davud, Edeb 10, (4806)]"Benimle benden önce geçen peygamberlerin misali, birtakım evler inşa eden, onları iyi, güzel ve mükemmel yapan, ancak köşelerinden birinde bir kerpiç yeri bırakan bir adamın misali gibidir ki, insanlar dolaşmaya ve binayı beğenmeye başlarlar ve ‘Şuraya bir kerpiç koysan da binan tamam olsa…" derler. îşte o kerpiç benim."(1. Buharî, Sahih, kitabu’l-menakib, 18 hadis no: 3534; Müslim, Sahih, kita-bu’l-fedail, 7, hadis no: 23; Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, 9/5; Delailu’n-Nubuvve, 1/365, 366; İmam Ahmed, Musned, 3/361)"Ey cemaat! Her zaman nasıl konuşuyorsanız, öyle konuşun! Şeytan sizi saptırmasın! Ben, Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Ben Allah’ın kulu ve Rasulü’yüm. Vallahi! Sizin beni bulunduğum derecenin üzerine çıkarmanızı sevmem." dedi.(Buharı, 111/201, Vll/32; Taberanî, Mu’cemul-Kebır, XI/120; İbn Hıbban, Sahih, 1064; İbn Sa’d, Tabakatul-Kubra, 1/95,107; İbn Adıyy, el-Kamıl, İV/1352, V/1688, 1937.)Teşehhüdü öğrettiği bir adam, “Şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın Rasûlü ve kuludur.” deyince Hz. Peygamber, “Ben Rasûl olmazdan önce kul idim. ‘Şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür de!” buyurmuştur. (Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, 2/205.)

vestagfirullah:

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

"Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.”
(-Âli İmrân Suresi 144. Ayet Meali)

Hz. Ömer (r.a.) minberde, Allah Rasûlü (s.a.s.)’nden şunu duyduğunu söylemiştir: “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Rasûlü’ deyin!” (Buhari, Enbiyâ, 48)

"Ey insanlar! Söyleyeceğiniz sözü söyleyin, azı ile yetinin. Şeytan sizi kışkırtmasın. Ben sadece Muhammed’im, Allah’ın kulu ve Rasulüyüm. Beni, Allah’ın bana ihsan ettiği mevkinin dışına çıkarmanızı istemem." (Nesai Amelü’l-yevm ve’l-leyl: 248-249, Ahmed: 3/153, 241.)

Mutarrif İbnu Abdillah, babası (radıyallahu anh)’tan naklediyor: “Benî Amir heyetiyle Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına gitmiştik:
"Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik.
"Efendi, Allah’tır!" buyurdular. Biz:
"Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize:
"Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!" buyurdular."[Ebu Davud, Edeb 10, (4806)]

"Benimle benden önce geçen peygamberlerin misali, birtakım evler inşa eden, onları iyi, güzel ve mükemmel yapan, ancak köşelerinden birinde bir kerpiç yeri bırakan bir adamın misali gibidir ki, insanlar dolaşmaya ve binayı beğenmeye başlarlar ve ‘Şuraya bir kerpiç koysan da binan tamam olsa…" derler. îşte o kerpiç benim."(1. Buharî, Sahih, kitabu’l-menakib, 18 hadis no: 3534; Müslim, Sahih, kita-bu’l-fedail, 7, hadis no: 23; Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, 9/5; Delailu’n-Nubuvve, 1/365, 366; İmam Ahmed, Musned, 3/361)

"Ey cemaat! Her zaman nasıl konuşuyorsanız, öyle konuşun! Şeytan sizi saptırmasın! Ben, Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Ben Allah’ın kulu ve Rasulü’yüm. Vallahi! Sizin beni bulunduğum derecenin üzerine çıkarmanızı sevmem." dedi.(Buharı, 111/201, Vll/32; Taberanî, Mu’cemul-Kebır, XI/120; İbn Hıbban, Sahih, 1064; İbn Sa’d, Tabakatul-Kubra, 1/95,107; İbn Adıyy, el-Kamıl, İV/1352, V/1688, 1937.)

Teşehhüdü öğrettiği bir adam, “Şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın Rasûlü ve kuludur.” deyince Hz. Peygamber, “Ben Rasûl olmazdan önce kul idim. ‘Şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür de!” buyurmuştur. (Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, 2/205.)

(vestagfirullah gönderdi)