İkra

Deniz Girgin

Rabbim!
Kalbimi tut!

Etrafımı saran uçurumlara düşmemem için, düşüncelerin oluşturduğu
bilinmezlik denizinde kaybolmamam için, nefsimin ve şeytanın gönlümü
esir almaması için, ellerimden tut Rabbim.
Rabbim!
Geçici ve boş şeylerle yorulan kalbimi Sevginle doldur.
Her şeye Senin sevginle bakabilmeyi öğret.

Her an ölebiliriz ama her an yaşıyoruz… Heralde dünyada; en garip ikilem bu…

Fatih Çalışkan

“ Üzerine güneş doğan ; En Hayırlı Gün Cuma Günüdür . . ” - Hz. Muhammed (s.a.v)

vestagfirullah:

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm."Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.”(-Âli İmrân Suresi 144. Ayet Meali)Hz. Ömer (r.a.) minberde, Allah Rasûlü (s.a.s.)’nden şunu duyduğunu söylemiştir: “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Rasûlü’ deyin!” (Buhari, Enbiyâ, 48)"Ey insanlar! Söyleyeceğiniz sözü söyleyin, azı ile yetinin. Şeytan sizi kışkırtmasın. Ben sadece Muhammed’im, Allah’ın kulu ve Rasulüyüm. Beni, Allah’ın bana ihsan ettiği mevkinin dışına çıkarmanızı istemem." (Nesai Amelü’l-yevm ve’l-leyl: 248-249, Ahmed: 3/153, 241.)Mutarrif İbnu Abdillah, babası (radıyallahu anh)’tan naklediyor: “Benî Amir heyetiyle Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına gitmiştik:"Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik."Efendi, Allah’tır!" buyurdular. Biz:"Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize:"Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!" buyurdular."[Ebu Davud, Edeb 10, (4806)]"Benimle benden önce geçen peygamberlerin misali, birtakım evler inşa eden, onları iyi, güzel ve mükemmel yapan, ancak köşelerinden birinde bir kerpiç yeri bırakan bir adamın misali gibidir ki, insanlar dolaşmaya ve binayı beğenmeye başlarlar ve ‘Şuraya bir kerpiç koysan da binan tamam olsa…" derler. îşte o kerpiç benim."(1. Buharî, Sahih, kitabu’l-menakib, 18 hadis no: 3534; Müslim, Sahih, kita-bu’l-fedail, 7, hadis no: 23; Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, 9/5; Delailu’n-Nubuvve, 1/365, 366; İmam Ahmed, Musned, 3/361)"Ey cemaat! Her zaman nasıl konuşuyorsanız, öyle konuşun! Şeytan sizi saptırmasın! Ben, Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Ben Allah’ın kulu ve Rasulü’yüm. Vallahi! Sizin beni bulunduğum derecenin üzerine çıkarmanızı sevmem." dedi.(Buharı, 111/201, Vll/32; Taberanî, Mu’cemul-Kebır, XI/120; İbn Hıbban, Sahih, 1064; İbn Sa’d, Tabakatul-Kubra, 1/95,107; İbn Adıyy, el-Kamıl, İV/1352, V/1688, 1937.)Teşehhüdü öğrettiği bir adam, “Şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın Rasûlü ve kuludur.” deyince Hz. Peygamber, “Ben Rasûl olmazdan önce kul idim. ‘Şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür de!” buyurmuştur. (Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, 2/205.)

vestagfirullah:

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

"Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a kesinlikle zarar veremez. Allah, şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir.”
(-Âli İmrân Suresi 144. Ayet Meali)

Hz. Ömer (r.a.) minberde, Allah Rasûlü (s.a.s.)’nden şunu duyduğunu söylemiştir: “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Rasûlü’ deyin!” (Buhari, Enbiyâ, 48)

"Ey insanlar! Söyleyeceğiniz sözü söyleyin, azı ile yetinin. Şeytan sizi kışkırtmasın. Ben sadece Muhammed’im, Allah’ın kulu ve Rasulüyüm. Beni, Allah’ın bana ihsan ettiği mevkinin dışına çıkarmanızı istemem." (Nesai Amelü’l-yevm ve’l-leyl: 248-249, Ahmed: 3/153, 241.)

Mutarrif İbnu Abdillah, babası (radıyallahu anh)’tan naklediyor: “Benî Amir heyetiyle Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına gitmiştik:
"Sen bizim efendimizsin!" diye hitap ettik.
"Efendi, Allah’tır!" buyurdular. Biz:
"Fazilette en ileride olanımız, mertlikte en başta gelenimizsin!" dedik. Bize:
"Söylediğinizin hepsi bu veya buna yakın bir söz olsun. Şeytan sizi (mübalağalı medihlerde) koşturmasın!" buyurdular."[Ebu Davud, Edeb 10, (4806)]

"Benimle benden önce geçen peygamberlerin misali, birtakım evler inşa eden, onları iyi, güzel ve mükemmel yapan, ancak köşelerinden birinde bir kerpiç yeri bırakan bir adamın misali gibidir ki, insanlar dolaşmaya ve binayı beğenmeye başlarlar ve ‘Şuraya bir kerpiç koysan da binan tamam olsa…" derler. îşte o kerpiç benim."(1. Buharî, Sahih, kitabu’l-menakib, 18 hadis no: 3534; Müslim, Sahih, kita-bu’l-fedail, 7, hadis no: 23; Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, 9/5; Delailu’n-Nubuvve, 1/365, 366; İmam Ahmed, Musned, 3/361)

"Ey cemaat! Her zaman nasıl konuşuyorsanız, öyle konuşun! Şeytan sizi saptırmasın! Ben, Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Ben Allah’ın kulu ve Rasulü’yüm. Vallahi! Sizin beni bulunduğum derecenin üzerine çıkarmanızı sevmem." dedi.(Buharı, 111/201, Vll/32; Taberanî, Mu’cemul-Kebır, XI/120; İbn Hıbban, Sahih, 1064; İbn Sa’d, Tabakatul-Kubra, 1/95,107; İbn Adıyy, el-Kamıl, İV/1352, V/1688, 1937.)

Teşehhüdü öğrettiği bir adam, “Şehadet ederim ki, Muhammed Allah’ın Rasûlü ve kuludur.” deyince Hz. Peygamber, “Ben Rasûl olmazdan önce kul idim. ‘Şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür de!” buyurmuştur. (Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, 2/205.)

(vestagfirullah gönderdi)

“Başkasının sıkıntısını giderenin, sıkıntısı gider Allah’ım, amin.”

—   AMİİİİİİİN 

(Kaynak: islamiyet)

mdeveci:

Ölümüz Müslümanken dirimiz ortada kaldı.Mehmet Deveci

mdeveci:

Ölümüz Müslümanken dirimiz ortada kaldı.

Mehmet Deveci

evvelzamanicindee:

Güya binler sene ömrün var gibi, en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun…
Bediüzzaman Said Nursî

evvelzamanicindee:

Güya binler sene ömrün var gibi, en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun…

Bediüzzaman Said Nursî

(risaleinurcollection gönderdi)

Ben nefsimi tebrie etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister.

risaleinurcollection:

Ben nefsimi tebrie etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fâni dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için, ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın kârı değil. Ehl-i aklın ve zîşuurun kârı olmadığından, nefs-i emmârem ister istemez akla tâbi olmuştur. 

(evvelzamanicindee gönderdi)

Ey sıkıntı ..! Biz son peygamberin ümmetiyiz Sen neyin peşindesin? Ertuğrul Bayam

“Size, dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü yaratan O’dur.
Elbette bunda dinleyecek bir kavim için birçok âyetler vardır.”

—   Yûnus / 67 (via protonobilissimos)

mana-hayat:

Mutlu Şirinler Anaokulu tarafından organize edilen “Benim namazım şenliği” çerçevesinde, 11 anaokulundan 520 öğrenci, Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde öğlen namazlarını kıldılar.
İşte bunlar hep Mutluluk…

(megablogger gönderdi)

“Bu dünyada en iyi ben yenilirim,
Dost’a,
Düşman’a
Ve …
Aşk’a…”

—   Turgut Uyar (via duslerindeozgurdunya)

(evvelzamanicindee gönderdi)

pi-no:

Belki de ayrılık, yeterince sevmeyenler için bir sondur. Çünkü, Bittiğinde gitmek kolay; ama aşk ayrılıkta belli olur
- Bob Marley

pi-no:

Belki de ayrılık, yeterince sevmeyenler için bir sondur. Çünkü, Bittiğinde gitmek kolay; ama aşk ayrılıkta belli olur


- Bob Marley

“İslam Ebû Cehil’e sövme dini değil Ebû Bekir yetiştirme dinidir”

—   (via islamiyet)

““Ya Rabbi bu dehşetli asrın “bile bile dünyayı ahirete tercih etme” hastalığından bizleri muhafaza eyle…”
Amin..”

—   (via islamiyet)

“Allah’ım çok istiyorum ama hayırlısı değilse olmasın demek, tevekkülün zirvesidir…”

—   Osman Nar (via glysunflower)

(islamiyet gönderdi)